Is het gevaar voor blikseminslag groter als de zonne-installatie op het dak is geplaatst?

Nee. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar voor blikseminslag niet groter wordt als men de installatie op het dak plaatst. Toch is de elektronica, en vooral de omvormer, zeer gevoelig. Dat betekent dat bij blikseminslag in de nabije omgeving uw installatie gevaar loopt beschadigd te worden. In zo’n geval spreekt men van een indirecte blikseminslag. Het risico van inductieschade is uiterst klein, maar als het toch gebeurt, is de schade groot: een kortsluiting als gevolg van een blikseminslag kan een groot aantal apparaten vernielen. In sommige gevallen wordt inductieschade echter gedekt door de inboedelverzekering.