Wat is eigenlijk de energetische terugverdientijd?

Onder energetische terugverdientijd (energieterugverdientijd) verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een zonnepaneel produceert binnen 1 tot 3 jaar de energie terug die er werd in gestoken tijdens fabricage. Omdat de levensduur van PV-panelen minimaal 25 jaar bedraagt, is een PV-paneel dus gedurende minstens 22 jaar een netto-energieleverancier. Qua energetische terugverdientijd presteren monokristallijne panelen iets minder goed dan polykristallijne panelen. Ook de uitstoot van schadelijke gassen of de productie van ander ongewenst afval ligt per geleverde kWh 5 tot 10 keer lager dan bij elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen. Bij fotovoltaïsche stroomopwekking vindt de uitstoot van gassen ook enkel plaats tijdens de productie van het basismateriaal (zuiver silicium), de hulpstoffen en de fabricage van de zonnecellen en PV-panelen, niet tijdens de opwekking van elektriciteit door de geïnstalleerde PV-panelen