Wat zijn rendement en vermogen van een zonnecel?

Het rendement geeft aan hoeveel van de ingestraalde lichthoeveelheid in nuttige elektrische energie wordt omgezet. Hoe hoger het rendement van een cel, des te beter is ze in staat om lichtstraling in stroom om te zetten.
Hoe hoger het rendement, des te meer vermogen een bepaald oppervlak produceert. Een goede vuistregel hiervoor is dat 1000Wp ongveer 880 kWh maakt per jaar.Het vermogen (product van stroomsterkte en spanning) van een zonnecel is temperatuurafhankelijk. Hoge celtemperaturen leiden tot een laag vermogen en daardoor tot een lager rendement.