Heb ik een bouwvergunning nodig?

Voor het plaatsen van zonnepanelen is géén vergunning nodig. Behalve voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Twijfel je, doe dan navraag bij je gemeente. Als je huurder bent, moet je over het plaatsen van zonnepanelen overleggen met de huiseigenaar.

Welk onderhoud is er nodig voor een zonnepaneel?

De installatie vereist praktisch geen onderhoud. Bij een hellingshoek van minstens 10 tot 15 graden zorgt de regen zorgt ervoor dat de panelen proper blijven. Indien nodig kunnen de panelen natuurlijk met een doek worden gereinigd. U kunt dan tegelijkertijd controleren of de kabels nog intact zijn.

Kan ik het zonnepaneel aanraken zonder een schok te krijgen?

Over het paneel zelf loopt geen stroom. Door de hoge veiligheidseisen zijn onze panelen even ongevaarlijk als andere huishoudelijke elektrische apparaten. Toch ontstaan door de serieschakeling van panelen in het systeem gevaarlijke spanningen. Ontkoppel daarom nooit zelf kabels.

Wat met hagel, sneeuw en storm?

Elke installatie wordt zodanig bevestigd dat zij ook tegen extreme weersomstandigheden bestand is. Bovendien wordt voor de panelen gehard veiligheidsglas gebruikt. Storm, sneeuw en strenge vorst zijn daardoor geen probleem. In het algemeen zijn de panelen ook bestand tegen hagel.

Is het gevaar voor blikseminslag groter als de zonne-installatie op het dak is geplaatst?

Nee. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar voor blikseminslag niet groter wordt als men de installatie op het dak plaatst. Toch is de elektronica, en vooral de omvormer, zeer gevoelig. Dat betekent dat bij blikseminslag in de nabije omgeving uw installatie gevaar loopt beschadigd te worden. In zo’n geval spreekt men van een indirecte blikseminslag. Het risico van inductieschade is uiterst klein, maar als het toch gebeurt, is de schade groot: een kortsluiting als gevolg van een blikseminslag kan een groot aantal apparaten vernielen. In sommige gevallen wordt inductieschade echter gedekt door de inboedelverzekering.

Wat zijn rendement en vermogen van een zonnecel?

Het rendement geeft aan hoeveel van de ingestraalde lichthoeveelheid in nuttige elektrische energie wordt omgezet. Hoe hoger het rendement van een cel, des te beter is ze in staat om lichtstraling in stroom om te zetten.
Hoe hoger het rendement, des te meer vermogen een bepaald oppervlak produceert. Een goede vuistregel hiervoor is dat 1000Wp ongveer 880 kWh maakt per jaar.Het vermogen (product van stroomsterkte en spanning) van een zonnecel is temperatuurafhankelijk. Hoge celtemperaturen leiden tot een laag vermogen en daardoor tot een lager rendement.

Wat is de levensduur van een zonne-installatie?

Zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar. De omvormer zal gedurende de levensduur van de installatie wellicht een tot tweemaal vervangen moeten worden. Dat kan echter probleemloos en tegen aanvaardbare kosten.

Levert mijn installatie ook stroom als de zon niet schijnt?

Ja. Het kan zelfs gebeuren dat een hogere opbrengst gemeten wordt op een licht bewolkte dag in mei dan op een stralend warme augustusdag. Reden daarvoor is dat als de module warm wordt, ook het rendement (de efficiency waarmee het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit) lager wordt. Op een zeer hete dag is het rendement dus lager dan op een minder hete dag. Daarnaast kunnen wolken helpen om meer zonlicht te vangen: stralen die van de aarde terugkaatsen, kunnen nogmaals naar de aarde gereflecteerd worden door de wolken. De diffuse zonne instraling levert dus ook energie.

Wat is eigenlijk de energetische terugverdientijd?

Onder energetische terugverdientijd (energieterugverdientijd) verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een zonnepaneel produceert binnen 1 tot 3 jaar de energie terug die er werd in gestoken tijdens fabricage. Omdat de levensduur van PV-panelen minimaal 25 jaar bedraagt, is een PV-paneel dus gedurende minstens 22 jaar een netto-energieleverancier. Qua energetische terugverdientijd presteren monokristallijne panelen iets minder goed dan polykristallijne panelen. Ook de uitstoot van schadelijke gassen of de productie van ander ongewenst afval ligt per geleverde kWh 5 tot 10 keer lager dan bij elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen. Bij fotovoltaïsche stroomopwekking vindt de uitstoot van gassen ook enkel plaats tijdens de productie van het basismateriaal (zuiver silicium), de hulpstoffen en de fabricage van de zonnecellen en PV-panelen, niet tijdens de opwekking van elektriciteit door de geïnstalleerde PV-panelen

Wat is de optimale oriëntatie van een zonne-installatie?

Ideaal zijn zonne-installaties pal naar het zuiden gericht.
Een zonne-installatie moet zuidelijk gericht zijn, maar hoeft niet exact pal zuid gemonteerd te worden. Ook als zonnepanelen op een dak gemonteerd worden dat tot 40° van het zuiden afwijkt, leidt dat slechts tot geringe verliezen. Tevens kunnen de panelen van 20° tot 60° hellen zonder dat dit een grote invloed heeft op het rendement. Kleine hellingshoeken verhogen de energieopbrengst in de zomer; bij grotere hellingshoeken is het rendement in de winter hoger.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?

Op een bestaande groep mag u maximaal twee of drie panelen installeren. Reden hiervoor is dat de samengestelde stroom op een groep niet groter mag zijn dan 2,25 Ampère. Dit betekent in de praktijk dat u dit rechtstreeks via een stopcontact terug mag leveren aan het net.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een vrije groep installeren?

Om te bepalen welk vermogen aan zonnepanelen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient 1,6 x kleiner te zijn. Deze regel is er om er zeker van te zijn dat uw hoofdzekering nooit uitvalt. Indien u niet zeker weet welke hoofdzekering u heeft kunt u dat navragen bij uw netbeheerder.

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel vermogen aan zonnepanelen u mag installeren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 25A x 230V = 5.750 Wp

Rekenvoorbeeld 2 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 25A
De groepenkastzekering mag zijn: 25/1,6 = 16A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is 16A x 230V is 3680 Wp

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp

 

 

Hoofdzekering

 

Groepenkastzekering

 

Max. omvormervermogen

 

Max zonnepanelen vermogen

 

1 × 25A

 

16A

 

3680 W

 

3680 W

1 × 35A25A5750 W5750 W
1 × 40A25A5750 W5750 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3680 W11040 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5750 W17250 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7360 W22080 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9200W27600 W
3 × 80A3 × 50A3 × 11500 W34500 W

Heb ik een aparte meter nodig?

U heeft een meter nodig die de terug geleverde elektriciteit uit uw zonnepanelen registreert. Een ouderwetse draaimeter draait terug als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, en registreert dus automatisch de stroom die u terug levert. Heeft u geen draaimeter, dan kan het zijn dat er bij uw netbeheerder een aparte meter moet worden aangevraagd.

Heeft u een Ferraris draaischijfmeter ?

Ferraris draaischijfmeter

Wij adviseren u deze meter niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terug leveren, zolang u niet meer opwekt dan u verbruikt.

 

 

Digitale Meter met terug lever telwerken.

Dezer hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als terug levering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.

Digitale Meter zonder terug lever telwerken

Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De terug geleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.
U moet wel uw netbeheerder te laten weten dat u zonnepanelen krijgt zodat ze de meterstanden van teruglevering ook opnemen en juist doorgeven aan uw energieleverancier. Let wel op dat ze dit op een juiste manier verwerken!

Wat zijn de garantiebepalingen van een zonnepaneel?

10 jaar product garantie op de zonnepanelen
10 jaar vermogensgarantie (-10%) van het vermogen van de panelen
25 jaar vermogensgarantie (- 20%) van het vermogen van de panelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.